Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Nieuws:     Bijscholing Hoofdhinderniswaarnemer op 15 mei 2018            Nieuws:  Geslaagde jeugdmendag op 8 april j.l. bij Manege Chardon        Nieuws:  Districtskampioenschap Samengestelde Wedstrijd Mennen op 1 en 2 juni te Blaricum.     Districtskampioenschap Dressuur en vaardigheid vastgesteld op 4 augustus te Hoofddorp.           Verenigingen: Geef uw contact email-adres op.
WEDSTRIJDEN AANVRAGEN
Hieronder zie je de huidige stand van zaken met betrekking tot aanvragen van wedstrijden. Het betreft de aanvragen ten behoeven van het seizoen:
2018   (van 1 april 2018 t/m 30 september 2018)
Wedstrijden dienen aangevraagd te worden bij het Mendistrict / de Regio waar de wedstrijd wordt gehouden.
Mendistrict West hanteert een vast werkwijze hierbij. Het wedstrijdseizoen is in twee seizoenen ingedeeld namelijk:

OUTDOOR seizoen: van 1 april tot en met 30 september. De uiterste aanvraagdatum is 30 november voorafgaande aan het nieuwe seizoen.
INDOOR seizoen: van 1 oktober tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. De uiterste aanvraagdatum is 30 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen.
Aanvragen van een of meer wedstrijden dient te gebeuren door het volledig invullen van het aanvraagformulier dat hier is te downloaden.
Let op: vraag uw wedstrijden op tijd aan, in ieder geval vóór de uiterste inleverdatum. Aanvragen die na deze aanvraagdatum worden ingediend worden uitsluitend in behandeling genomen na betaling van € 25,- administratiekosten.

Alle verenigingen worden op tijd aangeschreven via de mail om hun wedstrijdaanvragen in te dienen. Heeft uw (wedstrijd)secretariaat geen mail gehad, neem dan direct contact op via de mail via MENKALENDER@OUTLOOK.COM
Datum Districtskampioenschappen Samengestelde Wedstrijd Mennen is vastgelegd op 1 en 2 juni 2018 te Blaricum
Datum Districtskampioenschappen Dressuur en Vaardigheid is vastgelegd op 4 augustus 2018. Vermoedelijke locatie is bekend maar wordt bekend gemaakt zodra duidelijk is dat dit voor de vereniging ook mogelijk blijkt te zijn.
Let op! In rood aangegeven wedstrijden zijn (tevens) Districtskampioenschappen
Districtskampioenschap SWM = 1 en 2 juni 2018 te Blaricum
Districtskampioenschap DR&VH = 4 augustus 2018. Locatie volgt nog.