Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Nieuws: Voor de Districtskampioenschappen indoor mennen dressuur en startlijsten kijk op de pagina Districtskampioenschappen Indoor Dressuur     Nieuws: Contactpagina tijdelijk uitgeschakeld ivm vele spamberichten    Nieuws: Afscheid van Wim de Groot als voorzitter Mendistrict West  &  Nationale kampioenen gehuldigd tijdens de ALV               Nieuws: De KNHS is op zoek naar nieuwe leden Rekenkamer        Nieuws: Wedstrijdkalender Outdoor 2019 staat bij de KNHS online
WEDSTRIJDEN AANVRAGEN
Hieronder zie je de huidige stand van zaken met betrekking tot aanvragen van wedstrijden. Het betreft de aanvragen ten behoeven van het seizoen:
2019   (van 1 april 2019 t/m 30 september 2019)
Wedstrijden dienen aangevraagd te worden bij het Mendistrict / de Regio waar de wedstrijd wordt gehouden.
Mendistrict West hanteert een vast werkwijze hierbij. Het wedstrijdseizoen is in twee seizoenen ingedeeld namelijk:

OUTDOOR seizoen: van 1 april tot en met 30 september. De uiterste aanvraagdatum is 30 november voorafgaande aan het nieuwe seizoen.
INDOOR seizoen: van 1 oktober tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. De uiterste aanvraagdatum is 30 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen.
Aanvragen van een of meer wedstrijden dient te gebeuren door het volledig invullen van het aanvraagformulier dat hier is te downloaden.
Let op: vraag uw wedstrijden op tijd aan, in ieder geval vóór de uiterste inleverdatum. Aanvragen die na deze aanvraagdatum worden ingediend worden uitsluitend in behandeling genomen na betaling van € 25,- administratiekosten.

Alle verenigingen worden op tijd aangeschreven via de mail om hun wedstrijdaanvragen in te dienen. Heeft uw (wedstrijd)secretariaat geen mail gehad, neem dan direct contact op via de mail via MENKALENDER@OUTLOOK.COM
Datum Districtskampioenschappen Dressuur en Vaardigheid OUTDOOR moeten nog worden vastgelegd
Datum Districtskampioenschappen Samengestelde Menwedstrijd moeten nog worden vastgesteld
Datum Districtskampioenschappen Minimarathon vastgesteld op 18 en 19 januari 2019 te Houten
Datum Districtskampioenschappen Indoor Dressuur vastgesteld op 23 en 24 februari 2019 te Zwartewaal.
2018-2019  (van 1 oktober 2018 tot 1 april 2019
Let op! In ORANJE aangegeven wedstrijden zijn (tevens) Districtskampioenschappen
Districtskampioenschap Minimarathon = 18 en 19 januari 2019 te Houten
Districtskampioenschap Indoor Dressuur = 23 en 24 februari 2019 te Zwartewaal