Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Nieuws: Afscheid van Wim de Groot als voorzitter Mendistrict West  &  Nationale kampioenen gehuldigd tijdens de ALV               Nieuws: De KNHS is op zoek naar nieuwe leden Rekenkamer        Nieuws: Opgave wedstrijden tbv wedstrijdkalender: vóór 1 december a.s. aangevraagd bij het wedstrijdsecretariaat           Verenigingen: Geef uw contact email-adres op.
VERGADERVERSLAGEN ALG.LEDENVERGADERING
Hieronder vind je de agenda van de Algemene Ledenvergaderingen en de notulen van voorgaande algemene Ledenvergaderingen
Agenda volgende vergadering te houden op:
OEPS! De download is nog niet beschikbaar OEPS! De download is nog niet beschikbaar
Vergaderstukken voor deze vergadering

Notulen ALV dd. 17 november 2016
OEPS! De download is nog niet beschikbaar OEPS! De download is nog niet beschikbaar
Notulen ALV dd. 24 maart 2016
Notulen ALV dd. 19 november 2015
Notulen ALV dd. 26 maart 2015
Notulen ALV dd. 10 april 2014
Notulen ALV dd. 22 maart 2017
Notulen ALV dd. 23 november 2017
Woensdag 7 november 2018
Notulen ALV dd. 22 maart 2018