Voor nu zijn we vooral bezig om de
menpaden open te houden of indien
mogelijk nieuwe te ontwikkelen.  Vanuit
Ermelo is er contact met de groot-
grondbezitters van ons land, zoals
Staatsbosbeheer en Natuurmonu-
menten.
In 2017 hebben wij als Mendistricten
tijdens de paard en leven dag een
aantal nieuwe men-onderdelen ver-
zorgd voor onze leden, zoals Mentrec* en Mendurence. Maar ook de vaardigheid, dressuur en marathonlessen  
                                                         waren aan de orde. Dit was een groot succes en we hopen het komende jaar
                                                         en wellicht jaren dat dit succes geĆ«venaard en wellicht nog groter wordt. Zodat
                                                         iedere menner die lid in van de KNHS ook eens op dat mooie terrein kan rijden
                                                         en gebruik kan maken van de mooie faciliteiten.

                                                         Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande een vraag of opmerking hebben
                                                         dan kun je je wenden tot de portefeuillehouder Recreatie van het Mendistrict
                                                         West:
                                                         Marieke Hilhorst
Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Nieuws: Voor de Districtskampioenschappen indoor mennen dressuur en startlijsten kijk op de pagina Districtskampioenschappen Indoor Dressuur     Nieuws: Contactpagina tijdelijk uitgeschakeld ivm vele spamberichten    Nieuws: Afscheid van Wim de Groot als voorzitter Mendistrict West  &  Nationale kampioenen gehuldigd tijdens de ALV               Nieuws: De KNHS is op zoek naar nieuwe leden Rekenkamer        Nieuws: Wedstrijdkalender Outdoor 2019 staat bij de KNHS online
   RECREATIE
*Wat is Mentrec?
Om ook wat te kunnen bieden aan de recreanten in ons Mendistrict buigen wij ons nu over de vraag:

                     "Wat wil de recreant en, wat wellicht veel interessanter is,  wie is die recreant?"

Zijn dat de menners die met een picknickmand achter op het bos in gaan? Of zijn dat ook de menners die wedstrijden rijden?  Want dat valt immers ook onder recreatie. En wat willen die menners dan? Wat verwachten ze van ons als district?
Wij gaan vanuit ons district regelmatig naar bijeenkomsten in ons district maar ook landelijk om uit te vinden wat er speelt en waar vraag naar is.
Menpaden