Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West





- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Nieuws: Afscheid van Wim de Groot als voorzitter Mendistrict West  &  Nationale kampioenen gehuldigd tijdens de ALV               Nieuws: De KNHS is op zoek naar nieuwe leden Rekenkamer        Nieuws: Opgave wedstrijden tbv wedstrijdkalender: vóór 1 december a.s. aangevraagd bij het wedstrijdsecretariaat           Verenigingen: Geef uw contact email-adres op.
DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN
SAMENGESTELDE WEDSTRIJD MENNEN
voor Startlijsten:

wedstrijd  dd. 00-00-2018          te:                    Blaricum