Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Nieuws:     Bijscholing Juryleden en rondje Instructie  10 maart 2018     Nieuws:  Districtskampioenschap Samengestelde Wedstrijd Mennen op 1 en 2 juni te Blaricum.     Districtskampioenschap Dressuur en vaardigheid vastgesteld op 4 augustus te Hoofddorp.           Verenigingen: Geef uw contact email-adres op.
NIEUWS ARCHIEF
DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN MINIMARATHON GEHOUDEN

Vrijdag 19 en zaterdag 20 januari werd het Districtskampioenschap Minimarathon 2018 verreden bij de Zilfia's hoeve in Houten. De wedstrijd was georganiseerd door Menvereniging de Rijnruiters.
Een groot aantal deelnemers van Mendistrict West deden mee in de rubrieken:
   
       .

Ook de rubrieken tandem pony en vierspan paard werden verreden. Aangezien in deze rubrieken slechts 1 resp. 2 deelnemers vanuit ons Mendistrict deelnamen werden hierin geen Dsitrictskampioenen aangewezen.

Voor het volledige verloop en de kampioenen wordt verwezen naar de pagina "Indoor_Minimaraton" (klik hier)
enkelspan paard,
tweespan paard,
enkelspan pony,
tweespan pony
vierspan pony
NIEUWE DRESSUURPROTOCOLLEN SAMENGESTELDE WEDSTRIJD MENNEN BESCHIKBAAR

Vanaf 1 april 2018 zullen er nieuwe dressuurproeven gelden voor de samengestelde wedstrijd mennen. De KNHS heeft hiervoor vanuit het Menforum een vijftal nieuwe proeven ontvangen. De klasse L heeft voor alle aanspanningen 1 proef. De klasse M kent voor de enkelspannen en voor de meerspannen eveneens twee nieuwe proeven. De klasse Z kent voor de enkelspannen ook een geheel nieuwe proef. Voor de meerspannen is geen nieuwe proef geschreven. Hiervoor wordt de huidige FEI proef voor twee en vierspannen gebruikt. Ook de tandems rijden de proef voor twee en vierspannen. (Op de website van de KNHS is dit niet echt duidelijk gemaakt)

Nieuw is dat de proeven allemaal een tekening van alle rijlijnen hebben. Zo is duidelijk wat precies bij iedere proef gevraagd wordt. Voor de tweespannen en voor de langspannen zijn twee afzonderlijke tekeningen gemaakt omdat de langspannen in de Z niet de teugels in 1 hand zullen nemen. Dit is in beide tekeningen tot uiting gebracht. Je kunt de protocollen downloaden vanaf de website van de KNHS in Pdf-formaat.: (https://www.knhs.nl/wedstrijden/disciplines/mennen/mennen-dressuur/menproeven-samengesteld-mennen/)

Op onze website zijn de protocollen in WORD-formaat Hier te downloaden. Voordeel hiervan is dat organisaties de protocollen kunnen mergen met een deelnemersbestand in Excel-formaat. Wanneer behoefte is aan een uitleg voor het mergen dan kan je een mail sturen naar de webmaster. Wanneer hiervoor voldoende animo bestaat dan zal een uitleg op de website worden geplaatst.geplaatst op 25 januari 2019