Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Nieuws: Afscheid van Wim de Groot als voorzitter Mendistrict West  &  Nationale kampioenen gehuldigd tijdens de ALV               Nieuws: De KNHS is op zoek naar nieuwe leden Rekenkamer        Nieuws: Opgave wedstrijden tbv wedstrijdkalender: vóór 1 december a.s. aangevraagd bij het wedstrijdsecretariaat           Verenigingen: Geef uw contact email-adres op.
NIEUWS
Opgave outdoorseizoen wedstrijden vóór 1 december a.s.

Wanneer je als vereniging in het komende outdoorseizoen (1 april tot 1 oktober 2019) weer een of meer wedstrijden wilt organiseren dan dien je als vereniging je aanvragen weer via het bekende invulformulier aan te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.
Je aanvragen dienen vóór 1 december a.s. te zijn ingediend.
Voor de pagina wedstrijdaanvragen klik je HIER of via het menu boven aan de pagina onder Wedstrijden

geplaatst op 24 oktober 2018


Oproep werven leden rekenkamer

Bij samengestelde wedstrijden kunnen we al jaren lang rekenen op de deskundigheid van een groep enthousiaste vrijwilligers die bij vrijwel alle wedstrijden de rekenkamer verzorgt. Gelukkig heeft de rekenkamer laten weten dit in de toekomst te willen blijven doen!
Wel is er aangeven dat dit alleen mogelijk is als er mensen zijn die zich aanmelden voor de rekenkamer. Het zou mooi zijn als er in ieder district een paar mensen zijn die zich hiervoor aanmelden. Het is geen probleem als je nog geen ervaring hebt met uitslagverwerking of het werken met computers. Na een korte inwerkperiode kan je direct aan de slag. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een enthousiaste groep vrijwilligers en te helpen met de uitslagverwerking tijdens wedstrijden meld je dan aan bij Anneke van Düren (coördinator rekenkamer) ook voor meer informatie: klik voor Mailadres of bij ons eigen Mendristrict bestuurslid Henk van der Munnik (wedstrijdsecretaris) via een ander mailadres: klik voor Mailadres

Afscheid genomen van 2 bestuursleden tijdens de Algemene Ledenvergadering
Na (officieel) 15 jaren als voorzitter heeft Wim de Groot dan toch de voorzittershamer overgedragen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 november j.l.
Bij digitale stemming werd met ruim 90% van de ingebrachte stemmen Hans Zumbrink als nieuwe voorzitter gekozen. Hans, die sinds een half jaar weer bij het bestuur was gekomen als Penningmeester, deed afstand van de Penningmeester-functie.
Ook Marina Provoost moest reglementair gezien na 9 jaren als afgevaardigde voor Zeeland en webmaster stoppen.
Willeke Goudzwaard, ook afkomstig uit Zeeland, werd met algemene stemmen gekozen als bestuurslid in de functie van Penningmeester.

Voordat Wim formeel aftrad als bestuursvoorzitter zette hij Marina Provoost nog even in het zonnetje en bedankte haar, namens het bestuur voor haar inzet als webmaster van de website van het District. Maar ook was Marina altijd bereid mee te werken bij evenementen (Jeugd bijv.) Marina kreeg uit handen van Wim een bloemetje en een cadeaubon voor haar inzet.

Hierna werd Willeke Goudzwaard door Wim ingehaald als nieuw bestuurslid in de functie van Penningmeester.
Voor Wim was het maar heel even om Willeke mee te maken in de functie van bestuurslid. Immers in dezelfde vergadering waarin Willeke werd benoemd moest Wim statutair aftreden.

Als laatste agendapunt werd Wim door de nieuwe voorzitter, Hans Zumbrink, bij het afscheid in het zonnetje gezet.
Hans memoreerde een aantal opvallende zaken wat betreft Wim.
Hoewel Wim formeel in 2003 aan trad als voorzitter van het nieuw opgerichte Mendistrict West had hij deze functie van voorzitter al in 1990 bij de Regio Zuid-Holland. Wim zit in enkele commissies waaronder het menforum. Deze functie zal hij ook na zijn voorzitterschap nog voor het Mendistrict blijven vervullen, samen met Yvonne van der Mark.
Met unanieme instemming van de vergadering werd Wim tenslotte benoemd tot 'Lid van verdienste' en werd hem daarvoor een gedenkplaat uitgereikt alsmede een cadeaubon. Inge, Wim's echtgenote kreeg een mooie bos bloemen.

We zullen Wim als voorzitter missen met al zijn tactische vaardigheden maar zijn er van overtuigd dat in Hans een waardige vervanger is gevonden.


geplaatst op 9 november 2018

Kampioenen in het zonnetje gezet

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 8 november j.l. werden 11 Nationale kampioenen die Mendistrict West vertegenwoordigen in het zonnetje gezet.

Twee van de kampioenen waren helaas niet aanwezig. De overige 9 kampioenen kregen een mooie plakkaat en een bos bloemen overhandigd.

Het ging hier om de volgende kampioenen:

                                     Samengestelde Wedstrijd Mennen
Renate Provoost
Sanne Janssen
Jelle Leliveld
Monte Visser
Koos de Ronde

                                              Mennen Dressuur
Anoek de Haas
Tamara Pijl
Lindsay Landman

                                                 Vaardigheid
Johan de Hoop
Ekelien van 't Hoog
Wim van Elteren
enkelspan pony klasse M
enkelspan paard klasse L
tweespan pony klasse L
vierspan paard klasse L
vierspan paard klasse Z


enkelspan pony klasse B
enkelspan pony klasse Z
tweespan pony klasse B/L


enkelspan pony klasse L
enkelspan paard klasse M
tweespan paard klasse L/M/Z/ZZ