Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Opgave vereningsgegevens/Mailadres

Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!  Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!

Van iedere Menvereniging binnen het Mendistrict West hebben we de meest noodzakelijke gegevens nodig.
Via MIJNKNHS beschikt het Mendistrict weliswaar over een lijst maar deze blijkt lang niet altijd volledig / actueel te zijn.
Heel vaak zijn mailadressen inmiddels verouderd. Gewoon omdat er een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden.

Om er zeker van te zijn dat we mailing naar de juiste contactpersoon sturen wordt iedere vereniging verzocht het mailadres te mailen naar het wedstrijdsecretariaat.
(wanneer er een tweede mailadres noodzakelijk is omdat voor verschillende wedstrijdsoorten verschillende contactpersonen zijn geef dan ook het tweede mailadres mee)
Geef aub foutloos uw mailadres volledig in. Gebruik geen spaties, vervang de '@' niet door tekst zoals wedstrijden-at-mendistrictwest.nl)


Dit mailadres wordt 1-op-1 gekopieerd en weggeschreven in ons verenigingsbestand.
Ook wanneer het mailadres een keer wijzigt door een bestuurswisseling bijvoorbeeld, word je verzocht dit via genoemd mailadres kenbaar te maken. Wanneer wij geen mail ontvangen van jouw vereniging dan blijven eventuele wijzigingen on-opgemerkt en zullen deze verenigingen ook geen belangrijke mailing ontvangen.


Het contactformulier is helaas komen te vervallen. Hoewel dit prima werkte bleek dit ook voor zieke geesten een modus te zijn om niet aflatende spam en zelfs bedreigingen te sturen.
Nieuws: Uitslagen en verslag Districtskampioenschappen indoor mennen dressuur: kijk op de pagina Districtskampioenschappen Indoor Dressuur     Nieuws: Bestuurslid jeugd Bram Chardon onttroont Boyd Exell als wereldkampioen!!        Nieuws: Nieuwe proeven Dressuur voor klasse Z (1span) vanaf 1 april a.s.    Nieuws: Algemeen wedstrijdreglement en Disciplinereglement Mennen gewijzigd per 1 april 2019!!!     Nieuws: Voorjaarsvergadering ALV op 21 maart 2019 te Lexmond.