Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Opgave vereningsgegevens/Mailadres

Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!  Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!   Belangrijk!

Van iedere Menvereniging binnen het Mendistrict West hebben we de meest noodzakelijke gegevens nodig.
Via MIJNKNHS beschikt het Mendistrict weliswaar over een lijst maar deze blijkt lang niet altijd volledig / actueel te zijn.
Heel vaak zijn mailadressen inmiddels verouderd. Gewoon omdat er een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden.

Om er zeker van te zijn dat we mailing naar de juiste contactpersoon sturen wordt iedere vereniging eenmalig verzocht het mailadres in te vullen hieronder en het formulier te versturen.
(wanneer er een tweede mailadres noodzakelijk is omdat voor verschillende wedstrijdsoorten verschillende contactpersonen zijn vul dan ook het tweede vak mailadres in)
Geef aub foutloos uw mailadres volledig in. Dus bijvoorbeeld
wedstrijden@mendistrictwest.nl (gebruik geen spaties, vervang de '@' niet door tekst zoals wedstrijden-at-mendistrictwest.nl)


Dit mailadres wordt 1-op-1 gekopieerd en weggeschreven in ons verenigingsbestand.
Ook wanneer het mailadres een keer wijzigt door een bestuurswisseling bijvoorbeeld, word je verzocht dit via onderstaand formulier kenbaar te maken. Wanneer wij geen mail ontvangen van jouw vereniging dan blijven eventuele wijzigingen on-opgemerkt en zullen deze verenigingen ook geen belangrijke mailing ontvangen.
Nieuws: Afscheid van Wim de Groot als voorzitter Mendistrict West  &  Nationale kampioenen gehuldigd tijdens de ALV               Nieuws: De KNHS is op zoek naar nieuwe leden Rekenkamer        Nieuws: Opgave wedstrijden tbv wedstrijdkalender: vóór 1 december a.s. aangevraagd bij het wedstrijdsecretariaat           Verenigingen: Geef uw contact email-adres op.
evt. 2e Telefoonnummer
Contactpersoon
evt. 2e contactpersoon
Opmerkingen:
Verstuur