Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Nieuws: NAJAARSEDITIE ALGEMENE LEDENVERGADERING          Nieuws: JEUGDMENDAG op 27 oktober a.s.           Nieuws: De KNHS is op zoek naar nieuwe leden Rekenkamer        Nieuws: Uitslagen Districtskampioenschappen dressuur en vaardigheid staan online.  (Zie nieuwsbericht 3 op homepage)           Verenigingen: Geef uw contact email-adres op.
Voorzitter
CONTACTGEGEVENS MENDISTRICT WEST
Statutair gevestigd adres Mendistrict West:

Wedstrijdsecretariaat:

(waaronder begrepen: aanvragen wedstrijden ten behoeve van de wedstrijdkalender, organisatie Districtskampioenschappen)


Algemeen secretariaat:
Laarweg 10, 4171 KE  HERWIJNEN


e-mail algemeen: algemene vragen/opmerkingen
e-mail wedstrijdaanvragen: Uitsluitend wedstrijdaanvragen
telefoon: 06-51358728


e-mail algemeen secretariaat: voor alle andere communicatie
telefoon:  06-54281213
verstuur
*
*
* Invoer verplicht!
Wil je een vraag stellen aan het Districtsbestuur?
Wil je een opmerking maken over de website?
Vul onderstaand formulier in en verstuur deze. Vul alle velden correct in
anders kunnen we helaas niet reageren.