Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Nieuws: Uitslagen en verslag Districtskampioenschappen indoor mennen dressuur: kijk op de pagina Districtskampioenschappen Indoor Dressuur     Nieuws: Bestuurslid jeugd Bram Chardon onttroont Boyd Exell als wereldkampioen!!        Nieuws: Nieuwe proeven Dressuur voor klasse Z (1span) vanaf 1 april a.s.    Nieuws: Algemeen wedstrijdreglement en Disciplinereglement Mennen gewijzigd per 1 april 2019!!!     Nieuws: Voorjaarsvergadering ALV op 21 maart 2019 te Lexmond.
VAARDIGHEID
De vaardigheid is een wedstrijdonderdeel waarbij de menner een parcours aflegt in een vaste volgorde.
Dit parcours is opgezet door poorten die bestaan uit aan weerszijden geplaatste oranje kegels met daarop een bal en die opvolgende zijn genummerd.

Het parcours moet in de juiste volgorde en binnen een bepaalde tijd afgelegd worden. Daarnaast mogen er ook geen ballen afgereden worden.
Elke seconde die je langer doet over het parcours levert een halve strafpunt op. Iedere afgeworpen bal 3 strafpunten.
Zijn er meerdere combinaties foutloos dan kan er een barrage gereden worden. Hierbij geldt dat de snelste tijd met de minste strafpunten de winnaar oplevert.

De vaardigheidsproef is een test voor de snelheid en de wendbaarheid van de combinatie.
Bij de vaardigheidswedstrijden wordt er gereden in verschillende klassen, te weten:

L (licht)
M (midden)
Z (zwaar) en
ZZ (Zeer Zwaar of Dubbel Zwaar).

In de vaardigheid ontbreekt dus de klasse B (Beginner). Om het de beginnende vaardigheidsdeelnemer wat makkelijker te maken is in 2017 voor de klasse L de breedte van de poorten 5 centimeter ruimer gemaakt. Tevens dient de parcoursbouwer voor de klasse L menner het parcours eenvoudiger in te richten (minder scherpe wendingen). Wanneer er 1 parcours wordt gebouwd voor alle klassen dan worden voor de klasse L soms gele hoezen over een bepaalde poorten gedaan ten teken dat je als klasse L menner deze poort(en) niet mag rijden. Hierdoor ontstaat een vloeiendere lijn in het parcours.

Ook bestaat er de mogelijkheid van het rijden van een vaardigheidsvorm 'Speel uw spel' of 'Kies uw lijn'. Deze worden nagenoeg niet door verenigingen aangeboden omdat deze twee varianten niet voor puntenregistratie worden gereden. Veruit de meeste deelnemers aan een vaardigheidsparcours willen graag voor punten rijden zodat men kan promoveren naar een hogere klasse.

Voor het bouwen van een parcours is een gekwalificeerde parcoursbouwer noodzakelijk. Deze is door de KNHS opgeleid en wordt jaarlijks ook bijgeschoold. Een wedstrijd voor puntenregistratie kan uitsluitend worden gehouden wanneer het parcours is gebouwd door de gekwalificeerde parcoursbouwer en de proef wordt beoordeeld door een gekwalificeerd jurylid Mennen vaardigheid.


Vaardigheid is een leuke variant van het mennen. Deze vorm van wedstrijdsport kan tot op hoge leeftijd nog worden beoefend.