Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Sponsoren
Hiernaast staat nu een afbeelding. Hier kan uw sponsorlogo komen te staan. Wanneer u de Mensport een warm hart toedraagt en ook nog duidelijk als bedrijf reclame wilt maken dan kunt u zich melden bij het secretariaat van het Mendistrict.
(secretariaat@mendistrictwest.nl)
Nieuws: Uitslagen en verslag Districtskampioenschappen indoor mennen dressuur: kijk op de pagina Districtskampioenschappen Indoor Dressuur     Nieuws: Bestuurslid jeugd Bram Chardon onttroont Boyd Exell als wereldkampioen!!        Nieuws: Nieuwe proeven Dressuur voor klasse Z (1span) vanaf 1 april a.s.    Nieuws: Algemeen wedstrijdreglement en Disciplinereglement Mennen gewijzigd per 1 april 2019!!!     Nieuws: Voorjaarsvergadering ALV op 21 maart 2019 te Lexmond.
DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN
Het Mendistrict west organiseert jaarlijks vier Districtskampioenschappen

1 - Minimarathon (tevens selectie voor de Strijd der Districten in Ermelo)
     te houden in de maand januari.

2 - Indoorkampioenschap Mennen Dressuur
     te houden in de maand februari (3e of 4e weekend)

3 - Samengestelde Wedstrijd Mennen
     te houden in de maand juni of juli

4 - Outdoorkampioenschap Mennen Dressuur en Vaardigheid (tevens selectie voor de Hippiade in Ermelo)
     te houden in de maand augustus, 3 tot 4 weken vóór de Hippiade mennen.

Tijdens de Districtskampioenschappen Indoor dressuur en Outdoor dressuur en Vaardigheid mogen geen andere wedstrijden worden georganiseerd binnen het Mendistrict West.


Nadere regels omtrent de kampioensrubrieken in de respectievelijke wedstrijden:

Kampioenschapsprijzen

art. 1:
Voor alle soorten wedstrijden geldt dat alleen een kampioenschapsprijs wordt uitgereikt wanneer ten minste 4 deelnemers meedoen in de betreffende rubriek (Dit in afwijking van het Hippiadereglement waar minimaal 6 deelnemers mee dienen te doen). Daarom zal zo veel als mogelijk in handicap worden samengevoegd totdat minimaal 4 deelnemers in 1 rubriek mee doen. Samenvoegen van klassen en of spansoorten gebeurt alleen zoals dit bij het disciplinereglement Mennen is voorzien.

art. 2:
a) Wanneer in handicap samenvoegen niet mogelijk is en het aantal deelnemers in een rubriek / klasse bedraagt minder dan 4 deelnemers, dan kan wel worden deelgenomen aan de betreffende rubriek. Een kampioenschapsprijs zal in dat geval achterwege blijven.
b) Wanneer er slechts 3 deelnemers in een rubriek deelnemen en een kampioensprijs was reeds ingekocht kort voor de wedstrijd dan kan het districtsbestuur alsnog besluiten deze prijs bij uitzondering uit te reiken.


Prijzenschaal van de vier Districtskampioenschappen


art. 3:
a) Minimarathon:
De prijzenschaal voor de minimarathon bestaat uit een Kampioen en een Reservekampioen per rubriek
Langspannen worden samengevoegd.
Hierbij wordt de 1 op 4 regeling in acht genomen waarop de eventuele uitzonderingsregel van art. 2 lid b in acht wordt genomen.

b) Marathon:
De prijzenschaal voor de marathon bestaat uit een Kampioen en een Reservekampioen per rubriek
Langspannen worden samengevoegd met in achtneming van diersoort (paard of pony)
Hierbij wordt de 1 op 4 regeling in acht genomen waarop de eventuele uitzonderingsregel van art. 2 lid b in acht wordt genomen.

c) Indoor Mennen Dressuur:
De prijzenschaal bestaat uit een Kampioen, Reservekampioen, 3e plaats, 4e plaats etc., al naar gelang het aantal deelnemers in een rubriek / klasse. Zulks met in achtneming van de 1 op 4 regeling waarbij de eventuele uitzonderingsregel van art. 2 lid b in acht wordt genomen.
In de enkelspannen worden paarden en pony's niet samengevoegd.
In de tweespannen wordt alleen samengevoegd wanneer er voor één van beide diersoorten geen kampioensrubriek zou ontstaan.

d) Outdoor Mennen Dressuur en Vaardigheid:
Dit kampioenschap geldt tevens als enige selectie voor de Hippiade.
De prijzenschaal bestaat uit een Kampioen, Reservekampioen, 3e plaats, 4e plaats etc., al naar gelang het aantal deelnemers in een rubriek / klasse. Zulks met in achtneming van de 1 op 4 regeling waarbij de eventuele uitzonderingsregel van art. 2 lid b in acht wordt genomen.
In de enkelspannen worden paarden en pony's niet samengevoegd. Samenvoeging van klassen vindt plaats op basis van de verdeelsleutel van de Hippiade afvaardiging (zie hieronder), tenzij er dusdanig grote rubrieken ontstaan dat samenvoeging niet noodzakelijk blijkt om een klassement in de onderlinge klassen te kunnen opmaken.
Ook in de tweespannen worden paarden en pony's niet samengevoegd. Hier worden bij de pony's klasse B en L samengevoegd en klasse M, Z en ZZ. Bij de tweespannen paarden worden alle klassen samengevoegd tot 1 rubriek.

Afvaardiging Hippiade:
Het District mag via een vastgestelde verdeelsleutel per rubriek/klasse een aantal deelnemers afvaardigen mits de deelnemer tot het aantal af te vaardigen deelnemers behoort en minimaal 60% score behaalt, gerekend over het gemiddelde van beide dressuurproeven.
Voor de vaardigheid betekent het dat je bij een van de eerste plekken moet eindigen die recht geven op uitzending naar de Hippiade.

De verdeelsleutel voor District West 2018 is als volgt:

                                                                                           Dressuur                                                                                                                       
1SP PONY                    1SP PAARD                    2SP PONY                                 2SP PAARD
klasse B   = 5                 klasse B    = 5              klasse B&L       =  4                    alle klassen = 2
Klasse L   = 5                 klasse L    = 3              klasse M, Z&ZZ =  2
Klasse M  = 4                 klasse M    = 4
Klasse Z   = 4                 klasse Z    = 4
Klasse ZZ = 3                 klasse ZZ  =  3


                                                                                             Vaardigheid:
SULKY                          1SP PONY                    1SP PAARD                          2SP PONY                                 2SP PAARD
alle klassen = 2              Klasse L   = 8                 klasse L          = 7                 klasse L = 6                                alle klassen = 2
                                       Klasse M  = 5                 klasse M          = 3                 klasse M, Z & ZZ = 3
                                       Klasse Z   = 3                 klasse Z&ZZ    = 2
                                       Klasse ZZ = 2